Virtuální prohlídka může spotřebovat
vetší množství mobilních dat.
Chcete pokračovat?

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Jestliže se jedná o poškození většího rozsahu zasahující nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků - Endodoncie. Veškeré zákroky provádíme bezbolestně a šetrně v místním znecitlivění s ohledem na individuální přístup ke každému pacientovi. Každý zub je specifický a stupeň onemocnění vyžaduje daný druh léčby. Někdy je možností více a na základě konzultace s lékařem sami zvolíte daný druh ošetření.

Prevence
Nic Vás nebolí a myslíte, že stomatologa nepotřebujete? Tento mýtus, dnes mezi veřejností hodně tradovaný, může způsobit, že se ke stomatologovi dostanete pozdě. Ošetření potom bude zbytečně komplikované a náročné. Zubní kaz totiž vůbec nemusí bolet! A jeho včasné odhalení Vám ušetří spoustu času i starostí. Navíc prevence předcházení vzniku jakýchkoliv zubních problémů je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat.

Pro úspěšné ošetření a tím i Vaši spokojenost je nutná nejen perfektní stomatologická péče, ale i zájem a starostlivost pacienta. Ta zahrnuje mimo domácí péči spočívající v dobré ústní hygieně i pravidelné preventivní prohlídky optimálně jednou za půl roku. Jen tak je možno zachytit případné potíže v začátku a zminimalizovat rizika vedoucí až ke ztrátě zubu.

Záchovná stomatologie
Pod tímto pojmem se skrývá ošetřování zubního kazu a jeho zánětlivých následků, čili část zubního lékařství, která zabírá největší díl mého zaměstnání. Zde se snažím jít cestou důkladné prevence, což znamená hlavně podrobné vyšetření ( sondou, speciálními digitálními rentgenovými snímky, popř. barevným indikátorem kazu, nejnověji laserovou diagnostikou). Poté, při odstraňování zubního kazu maximálně respektuji zdravou zubní tkáň, tak aby zub byl mým zákrokem co nejméně oslaben. Přispívají k tomu speciální techniky odstraňování kazu ,jako je mikropreparace , tunelová preparace nebo preparace pomocí ultrazvuku. Poslední krok představuje zhotovení výplně ( plomby ). Ta musí splňovat kriteria funkční i estetická. Pečlivě zvažuji obě hlediska a po konzultaci s klientem ( ošetřované zuby je možno zobrazit pomocí intraorální kamery na obrazovce ) pak určuji, která výplň bude pro daného klienta a daný zub nejvhodnější. Zhotovuji jednak výplně z estetických materiálů, u kterých se snažím o maximální splynutí s přirozeným zubem. Také však nezavrhuji osvědčený amalgám. Jeho moderní varianty patří k nejspolehlivějším výplním vůbec.

Zubní kaz
Jedná se o bakteriální onemocnění zubu. Vzniká v místech demineralizace skloviny, prostupuje do zuboviny a šíří se dále k zubní dřeni. Rozlišujeme:

  • Kaz iniciální
    Začínající kaz postihuje pouze sklovinu. Jedná se o demineralizovanou lézi, která je schopná za příznivých podmínek (vynikající hygiena a přísun fluoru) se zhojit, tedy remineralizovat.
  • Kaz hluboký
    Zasahuje do zuboviny a jedná se o nevratný děj (neremineralizuje). Je nutné jej ošetřit zubní výplní. Kaz blízký zubní dřeni (nervu) vyžaduje překrytí bioaktivním preparátem na bázi Ca(OH)2 a ošetření zubní výplní nebo dostavbou. Je zde vysoké riziko zánětu zubní dřeně (nervu).
  • Kaz zasahující do dřeně
    Způsobuje zánět zubní dřeně (nervu). Někdy se projevuje akutní bolestí, jindy pozvolným odumřením nervu (nebolí). Vždy je nutné ošetření kořenových kanálků.

Endodoncie - ruční a strojové ošetření kořenových kanálků
V případě, že zubní kaz, nebo úraz zapříčiní zánět zubní dřeně, je nutné ošetřit kořenové kanálky. V mnoha případech se jedná o výkon, jenž rozhodne o dalším osudu zubu. Proto je nesmírně důležité, aby se provedl co nejpečlivěji.
Ošetření je velice náročné na čas a přesnost. Spočívá v pročištění , rozšíření a zaplnění kořenových kanálků nejmodernějšími přístroji.
Strojové opracování se s výhodou využívá u zvláště tenkých a zahnutých kořenových kanálků, které jsou jen obtížně prostupné pro ruční nástroje. Využití strojové techniky spolu s ruční nám zaručí požadovanou přesnost, která je nezbytná pro dlouhodobý úspěch. Jelikož převážná většina kořenových kanálků je nepřístupná zraku, používáme různé způsoby jak zub vyčistit a poté zkontrolovat. Je nutné ošetřit všechny kanálky až po samotný konec kořene. Ponecháním nezaplněného, nebo nedokonale ošetřeného kanálku se zvyšuje riziko zánětu a následných komplikací končících extrakcí zubu.
V naší ordinaci provádíme měření délky kořenového kanálku pomocí Apexlokátoru (přístroj měřící tkáňový odpor) a pomocí radiovisiografie (digitálálního rentgenového přístroje).
Po vyčištění a opracování kořenového kanálku, ho hermeticky a homogenně vyplníme. Utěsněním kořene bráníme vzniku nové infekce. Používáme gutaperchu, jelikož je nejtrvanlivější a biokompatibilní.
Závěrem uzavřeme ošetřený zub výplní a nebo ještě lépe korunkou, jelikož mrtvý zub je náchylnější k rozlomení. Životnost takto ošetřených zubů je mnohonásobně delší než při standardním ošetření kanálků.

777 069 041
ORDINAČNÍ HODINY
Ordinace Uherské Hradiště
Dlouhá 228
686 01, Uherské Hradiště
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 12:00

ošetření bolestivých pacientů
denně 7:30 - 8:00

Dentální hygiena Uherské Hradiště
Úterý 9:00 - 17:00
Čtvrtek 8:30 - 14:00